سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
هیچ هزینه کردنی نزد خدا محبوب تر از هزینه کردن به اعتدال نیست . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]