سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شبکه حدیث
دانشمندان را اکرام کنید که آنان نزد خداکریم اند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]